Chuyên gia giao thông điểm danh 10 v.i ph:ạm phổ biến trong dịp Tết, lỡ có tr:ót d:ạ:i thì mức phạt ra sao?

 

Chuyên gia giao thông điểm danh 10 v.i ph:ạm phổ biến trong dịp Tết, lỡ có tr:ót d:ạ:i thì mức phạt ra sao?

Cảnh sát giao thông nhắc nhở: Khi xuống xe phải kịp thời lấy đi 4 món này, nếu không xe có thể bị n.ổ t.ung

  Cảnh sát giao thông nhắc nhở: Khi xuống xe phải kịp thời lấy đi 4 món này, nếu không xe có thể bị n.ổ t.ung Nắng chói chang trong những ng...