Năm 2025: Đất nông nghiệp bị thu hồi, người dân được bồi thường bằng nhà ở?

 

Năm 2025: Đất nông nghiệp bị thu hồi, người dân được bồi thường bằng nhà ở?

Kể cả đất nông nghiệp bị thu hồi vẫn có thể tính để đền bù bằng nhà hoặc chung cư, tức là nhiều hình thức để người có đất bị thu hồi, bị thiệt thòi lựa chọn.

Các trường hợp nhà nước quyết định thu hồi đất nông nghiệp

boi-thuong-dat-nong-nghiep-bang-nha-o

Theo khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai năm 2013 quy định nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

– Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

– Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

– Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

– Đất trồng cây lâu năm;

– Đất rừng sản xuất;

– Đất rừng phòng hộ;

– Đất rừng đặc dụng;

– Đất nuôi trồng thủy sản;

– Đất làm muối;

– Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

(Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013)

Thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường như thế nào?

Căn cứ theo Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định người dân khi có đất bị thu hồi mà có đủ điều kiện được đền bù theo quy định thì sẽ được đền bù như sau:

Đền bù bằng đất là việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi.

Đền bù bằng tiền, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

thu-hoi-dat

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ theo Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội khóa IV thông qua ngày 18/1/2024 quy định:

“Điều 96: Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.”

Như vậy, theo Luật Đất đai sửa đổi người dân có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi có thể được bồi thường bằng nhà ở hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác. Tuy nhiên, để biêt thêm chi tiết các trường hợp được áp dụng bồi thường bằng nhà ở hoặc đất có mục đích sử dụng khác, cần chờ đợi các quy định chi tiết của Luật Đất đai sửa đổi được ban hành.

Dấu hiệu tố cáo chồng mới ăn vụng về, vợ nên biết để kịp thời lật tẩy

  Dấu hiệu tố cáo chồng mới ăn vụng về, vợ nên biết để kịp thời lật tẩy. Sau đây là một vài dấu hiệu chính xác đến khó tin chồng vừa ăn vụng...