Số km thực hành lái xe hạng B2 là bao nhiêu?

 

Số km thực hành lái xe hạng B2 là bao nhiêu?

Mẫu thẻ căn cước ( chứng minh nhân dân) mới từ 1/7

 Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước, có hiệu lực từ 1/7.  Theo đó, thẻ căn cước mới sẽ...