Tin vui: Người dân có đất không giấy tờ sắp được cấp sổ đỏ

 

Tin vui: Người dân có đất không giấy tờ sắp được cấp sổ đỏ.

Chính phủ vừa có báo cáo về một số nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi) gửi UBTVQH xem xét trước Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng mà trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW liên quan đến đối tượng điều chỉnh của Luật Đất đai (sửa đổi), phù hợp với Hiến pháp, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật và thống nhất trong nội dung của luật.

Dự thảo luật giải quyết cơ bản các vấn đề vướng mắc, tồn đọng đã được chỉ ra trong quá trình Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với việc kiểm tra, giám sát tạo thuận lợi cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp trong việc phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển KT-XH của đất nước trong giai đoạn mới…

Tin vui: Người dân có đất không giấy tờ sắp được cấp sổ đỏ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền (Điều 138), Chính phủ thống nhất với phương án đã thiết kế trong dự thảo Luật do UBTVQH gửi Chính phủ kèm theo Công văn số 718/UBTVQH15-KT ngày 26/12/2023.

Theo đó, quy định thời điểm công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền đến trước ngày 1/7/2014.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014 nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được công nhận quyền sử dụng đất; Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở quy định của luật này thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở.

Trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định của luật này thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở. Ngoài ra, đối với thửa đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định thì được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, cụ thể như sau: Trong trường hợp hiện trạng sử dụng là đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở thì được công nhận theo quy định.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu công nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hoặc quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được công nhận vào mục đích đó và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại dự thảo Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, dự thảo thiết kế 2 phương án đối với nội dung này. Cụ thể, phương án 1: Đề nghị quy định thời điểm công nhận quyền sử dụng đất đến trước ngày 1/7/2014; phương án 2: Đề nghị chỉnh sửa thời điểm công nhận quyền sử dụng đất đến thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Mẫu thẻ căn cước ( chứng minh nhân dân) mới từ 1/7

 Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước, có hiệu lực từ 1/7.  Theo đó, thẻ căn cước mới sẽ...