Thêm 3 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng tiền trợ cấp xã hội từ 1/7/2024

 

Thêm 3 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng tiền trợ cấp xã hội từ 1/7/2024

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án để nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 750.000 đồng mỗi người mỗi tháng, đồng thời bổ sung ba nhóm đối tượng mới được hưởng chế độ này. Các biện pháp này dự kiến được triển khai từ ngày 1/7/2024.Mức Chuẩn Trợ Giúp Xã Hội Theo Nghị Định 20/2021/NĐ-CP

Theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí cho chăm sóc, nuôi dưỡng, và các hỗ trợ khác. Mức chuẩn này đã được áp dụng từ ngày 1/7/2021 với mức là 360.000 đồng.

Tăng thêm các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Tăng thêm các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Những Thách Thức và Đánh Giá

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh đã chia sẻ rằng trong quá trình triển khai Nghị định 20/2021/NĐ-CP, đã có nhiều vấn đề nảy sinh. Bộ LĐTB&XH đã tổ chức đánh giá và rà soát để nghiên cứu sửa đổi.

Hiện nay, mức hỗ trợ hàng tháng cho khoảng 3,3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội là 360.000 đồng/người/tháng, một con số được cho là rất thấp và gây áp lực lớn lên ngân sách nhà nước.

Phương Án Nâng Mức Trợ Cấp Xã Hội

Bộ LĐTB&XH đã đưa ra hai phương án để nâng mức trợ cấp xã hội. Phương án thứ nhất là tăng mức trợ cấp lên 500.000 đồng/người/tháng, trong khi phương án thứ hai là tăng lên 750.000 đồng/người/tháng. Cả hai phương án đều được tính toán và đánh giá kỹ lưỡng về khả năng tài chính và mức độ ảnh hưởng.

Bổ Sung Nhóm Đối Tượng Được Hỗ Trợ

Ngoài việc tăng mức trợ cấp, Bộ LĐTB&XH cũng đề xuất bổ sung ba nhóm đối tượng mới được hỗ trợ, bao gồm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dưới 3 tuổi, và người cao tuổi từ 75 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

Bộ LĐTB&XH đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, lên tới 750.00 đồng/người/tháng, thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Bộ LĐTB&XH đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, lên tới 750.00 đồng/người/tháng, thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Định Hướng Triển Khai

Bộ LĐTB&XH đang tiến hành tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2021/NĐ-CP để trình Chính phủ. Việc này được hy vọng sẽ giúp cải thiện hơn nữa chính sách trợ giúp xã hội, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng bảo trợ xã hội.

Mẫu thẻ căn cước ( chứng minh nhân dân) mới từ 1/7

 Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước, có hiệu lực từ 1/7.  Theo đó, thẻ căn cước mới sẽ...