Từ 01/07 tới đây, thẻ Bảo hiểm y tế có 4 thay đổi quan trọng: Người dân cần biết

 

Từ 01/07 tới đây, thẻ Bảo hiểm y tế có 4 thay đổi quan trọng: Người dân cần biếtNgày 01/7/2024 là thời điểm nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành. Dưới đây là một số quy định mới về thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) từ thời điểm quan trọng này người dân không thể bỏ qua.


Ngày 01/7/2024 là thời điểm nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành. Dưới đây là một số quy định mới về thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) từ thời điểm quan trọng này người dân không thể bỏ qua.

Liên thông điện tử cấp thẻ BHYT

Điều 6 Nghị định 63/2024/NĐ-CP có nếu rõ việc thực hiện liên thông điện tử cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi hoàn toàn có thể thực hiện online tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua ứng dụng VNeID.

Thời gian giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT này là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Và thời gian này có thể kéo dài đến không quá 05 ngày làm việc nếu trường hợp cần phải xác minh thêm. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ của ngày hôm đó thì thời gian sẽ được tính kể từ ngày làm việc tiếp theo.

Liên thông điện tử cấp thẻ BHYT

Liên thông điện tử cấp thẻ BHYT

Tích hợp thẻ BHYT vào thẻ Căn cước

Điều 22 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 đã nêu rõ: Các thông tin có thể được bổ sung vào thẻ Căn cước gồm có thông tin về thẻ BHYT, sổ BHXH và giấy phép lái xe… được bổ sung trong các bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước ngoài những thông tin của cá nhân về căn cước và được mã hóa.

Trong đó, các thông tin này sẽ phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Khi sử dụng thẻ BHYT và các giấy tờ khác đã được tích hợp vào thẻ Căn cước cũng hoàn toàn tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng thẻ BHYT, sổ BHXH… trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch khác.

Thay đổi mức đóng và mức hưởng BHYT

Khi nước ta thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7 có nghĩa là sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018. Trong khi đó, mức đóng, mức hưởng BHYT hiện tại đang căn cứ vào mức lương cơ sở. Điều đó chứng tỏ, sau khi mức lương cơ sở bị bãi bỏ, sẽ có một văn bản hướng dẫn mới về mức đóng cũng như mức hưởng của người dân. Tuy nhiên, tính đến hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về cách tính mức đóng, mức hưởng BHYT thay thế. nhưng lý do thay đổi mức đóng, mức hưởng BHYT từ 01/7/2024 bởi các nguyên nhân sau đây:

Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 cho thấy mức hưởng BHYT cũng thay đổi do chính sách bãi bỏ mức lương cơ sở bởi theo quy định, mức hưởng chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến khi người tham gia thuộc đối tượng được thanh toán và có số tiền cùng chi trả trong năm có giá trị lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Sẽ có thêm đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT

Sẽ có thêm đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT

Sẽ có thêm đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT

Căn cứ khoản 2, Điều 32 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15, sẽ có thêm một đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT chính là người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, đối tượng này sẽ được hỗ trợ tiền đóng BHYT theo mức mà Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đang sinh sống quyết định.

Nếu đối tượng này đã tham gia BHYT nhưng lại bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và có đủ điều kiện hưởng thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm. Nếu chưa tham gia thì sẽ được hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Hãy thuộc lòng những khẩu quyết này, khi đó bạn sẽ không ngại gì nữa khi lái oto

  Những khẩu quyết lái xe an toàn mà bất kể người lái xe đều phải thuộc lòng Những quy tắc lái xe như "nhất chạng vạng, nhì rạng đông&q...