Trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xét cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xét cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024 Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành, sẽ có một số trường hợp sử dụng đất có vi phạm sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.Trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xét cấp sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành, sẽ có một số trường hợp sử dụng đất có vi phạm sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đây là thông tin quan trọng đối với người dân cả nước.

Một số trường hợp sử dụng đất có vi phạm sẽ được xét cấp sổ đỏ

Các luật sư cho biết, Luật Đất đai 2024 mở rộng mốc thời gian sử dụng đất không có giấy tờ được xem xét cấp sổ đỏ dài thêm 10 năm so với Luật Đất đai 2013 tức từ 1/7/2004 thành mốc 1/7/2014. Như vậy, khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực thi hành sẽ tăng thêm cơ hội cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đất không có giấy tờ sử dụng trước 1/7/2014. Cụ thể, các trường hợp sử dụng đất có vi phạm sẽ được xem xét cấp sổ đỏ như sau:

Một số trường hợp sử dụng đất có vi phạm sẽ được xét cấp sổ đỏ

Một số trường hợp sử dụng đất có vi phạm sẽ được xét cấp sổ đỏ

+ Trường hợp sử dụng đất do người dân lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi Nhà nước đã tiến hành công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã tiến hành công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn đất, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì Nhà nước thu hồi đất để trả lại cho những công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

Trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ khi đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà hiện nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; hoặc không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác. Khi đó, người dân cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp sử dụng đất do lấn đất, chiếm đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường đã được Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng qua các thời kỳ thì xử lý như sau:


Trường hợp người dân đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy hoạch lâm nghiệp đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao cho Ban quản lý rừng quản lý, sử dụng đất. Người đang sử dụng đất lấn, chiếm được Ban quản lý rừng sẽ được xem xét khoán bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Trường hợp không có Ban quản lý rừng thì những người đang sử dụng đất lấn, chiếm sẽ được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ và sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp lấn đất, chiếm đất và hiện nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc tiến hành làm nhà ở từ trước ngày 1/7/2014 mà không thuộc quy hoạch lâm nghiệp đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, và không thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục đích xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì những người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành sẽ tăng thêm cơ hội cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành sẽ tăng thêm cơ hội cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do tiến hành lấn đất, chiếm đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này và các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất thì xử lý như sau:

- Trường hợp người hiện đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hoặc quy hoạch chung, hoặc quy hoạch phân khu, hoặc quy hoạch xây dựng, hoặc quy hoạch nông thôn thì sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp không thuộc quy định trên thì người đang sử dụng đất sẽ được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất, nhưng người dân cần phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải tiến hành kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do họ tự khai hoang, không có tranh chấp thì sẽ được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hạn mức giao đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đó quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định thì diện tích vượt hạn mức sẽ phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.


Hãy thuộc lòng những khẩu quyết này, khi đó bạn sẽ không ngại gì nữa khi lái oto

  Những khẩu quyết lái xe an toàn mà bất kể người lái xe đều phải thuộc lòng Những quy tắc lái xe như "nhất chạng vạng, nhì rạng đông&q...