Từ 1/7/2024: 2 trường hợp mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp Sổ Đỏ, ai không biết quá đáng tiếc

 

Từ 1/7/2024: 2 trường hợp mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp Sổ Đỏ, ai không biết quá đáng tiếc
 Theo quy định những trường hợp dưới đây dù mua bán nhà đất giấy viết tay sẽ được cấp sổ đỏ, đừng bỏ qua


Mua bán nhà đất giấy viết tay là gì?

Việc mua bán nhà đất giấy viết tay chính là giao dịch mua bán không có sự công chứng của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, việc mua bán nhà đất giấy viết tay sẽ không được pháp luật bảo vệ quyền lợi. Và thông thường việc mua bán nhà đất không được cấp sổ đỏ - quyền sử dụng đất nhưng có 2 trường hợp này dù mua bán nhà đất sẽ được cấp sổ đỏ ai không biết thật thiệt thòi.

2 trường hợp giấy tờ mua bán nhà đất bằng viết tay được cấp sổ đỏ


Theo quy định Luật Đất đai 2013, 2 trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ. Trường hợp đầu tiên là người sử dụng đất bao gồm hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1.1.2008.

Trường hợp thứ hai là người sử dụng đất là hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ đỏ

Mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ đỏ

Giấy tờ cần có khi làm sổ đỏ cho nhà đất mua bằng giấy viết tay

Người sử dụng đất khi làm đơn cấp sổ đỏ cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

- Đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay giữa các bên.

- Một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng kí về quyền sử dụng đất từ ngày 1.7.2008 đến trước ngày 1.7.2014.


- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; nếu thuộc trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất này.

- Các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng kí quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

mua ban nha dat

Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà đất viết giấy mua bán bằng tay

Bước 1: Người đăng kí xin cấp sổ đỏ chuẩn bị đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK.

Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường để được xử lý.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa.

Bước 4: Trả kết quả. Thời gian trả kết quả trong vòng 30 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ.

Thấy chi phí vận chuyển các máy biến áp "cao bất thường", thanh tra Hải quan quyết định mở ra kiểm tra

  Thấy chi phí vận chuyển các máy biến áp "cao bất thường", thanh tra Hải quan quyết định mở ra kiểm tra Đúc 21 kg vàng thành chi ...