Từ 1/7/2024 người dân không vi phạm luật CSGT vẫn có quyền dừng xe kiểm tra giấy tờ, chống lại bị phạt nặng

 

Từ 1/7/2024 người dân không vi phạm luật CSGT vẫn có quyền dừng xe kiểm tra giấy tờ, chống lại bị phạt nặng
Theo quy định những trường hợp này dù người dân không vi phạm CSGT vẫn có quyền dừng xe kiểm tra giấy tờ


4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe

Tại Điều 16 của Thông tư này quy định, cán bộ CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, trong tình huống CSGT trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp nào CSGT được phép dừng xe người dân kiểm tra giấy tờ

Trường hợp nào CSGT được phép dừng xe người dân kiểm tra giấy tờ

Thứ hai, trong những tình huống CSGT thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Thứ ba, trong tình huống có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

Những tình huống CSGT được quyền dừng xe người dân kiểm tra giấy tờ

Những tình huống CSGT được quyền dừng xe người dân kiểm tra giấy tờ

Thứ tư, trong tình huống CSGT có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thấy chi phí vận chuyển các máy biến áp "cao bất thường", thanh tra Hải quan quyết định mở ra kiểm tra

  Thấy chi phí vận chuyển các máy biến áp "cao bất thường", thanh tra Hải quan quyết định mở ra kiểm tra Đúc 21 kg vàng thành chi ...